Hvad skal vejen hedde - læserbrev i frederiksbergbladet 31. juli 2012

I FrederiksbergBladet den 17. 7. 12 har Karl Erik Wienberg nogle gode betragtninger om et ikke uvæsentligt emne: Navngivning af veje.

 

Billedligt set er det vigtigt: Ad hvilke veje vil et samfund gå?  Ser man på, hvordan nye områder pt. er navngivet, så er svaret tilsyneladende, at vi i hvert fald går Egoets vej. Store egoer eller små egoer, men under alle omstændigheder egoer. De kan så hedde Bjarke, eller de kan hedde Preben, men fantasien stopper i det store og hele ved personer. 

 

Tænk, om fantasien rakte lidt længere. Om tanken kunne strække sig til, f.eks. at omfatte nogle egenskaber, nogle evner, nogle tilstande.

 

Hvad er karakteristisk for vores tid, spørger KEW, og karakteristisk er det bl.a. at Egoet fylder helt uforholdsmæssigt meget. Karakteristisk er det, at der er et på alle niveauer og i alle sammenhænge stort behov for at dette Ego bliver afbalanceret. Det kunne bl.a. gøres ved at sende et fokus i nogle andre retninger end dem, man til bevidstløshed ser brugt hele tiden, og ved at lade dette fokus komme til udtryk i den måde, vejene er navngivet på.

 

Lad vejen hedde Kærlighedssvinget. Venligheds Allé. Nænsomheds vænge. Smilestræde. Hensynsvejen. Find selv på flere – send selv tankerne ad nye veje.

Til forside

Bevidsthed.nu - Fynsvej 75, 3. tv. -  6000 Kolding - Tlf. 23 66 83 76 - info@bevidsthed.nu   cvr 2883 4551