Vi er på vej, vi gør det godt - opinionsindlæg weekendavisen 30. december 2004

Så skal vi til det igen. I Weekendavisen den 10-16 december 2004 omtales emnet paratviden, og test indenfor feltet. Test, som alt i alt viser, at kvinders og mænds resultater i disse test er forskellige, og mændenes score på visse emneområder højere end kvindernes. Nu er det ganske vist ikke det, der ses som et problem (hvad det heller ikke er). Problemet er, at kvinders score på visse emneområder er lavere end mænds.

 

Det er imidlertid heller ikke noget problem. Det bliver bare gjort til det.

 

"Skal testen laves om, eller skal kvinderne?" bliver der spurgt. Testen skal ikke laves om. Den er udformet af mænd, stilet til mænd, drejende sig om mænd  - og er fuldt anvendelig. Til test af mænd.  Da der på Danmarks Journalisthøjskole alligevel blev taget initiativ til at ændre den, således at der blev taget højde for, at ikke alle har samme opfattelse af, hvad der er vigtigt, var der nogle (kvinder) der følte kønnet pinligt særbehandlet.  Men det er ikke særbehandling at tage højde for, at kvinder og mænd er forskellige, og respektere det faktum. Det er en helt naturlig følge af at indtage den holdning,  at der er flere måder at se på tingene på, og at hver måde har sin fulde værdi som sig selv og set i forhold til sig selv. Særbehandling - det var, hvad der var inden testen blev opdateret til en moderne tankegang. Men det har mænd altid haft selvfølelse nok til, ikke at synes, var pinligt.

 

Men kvinderne da, skal de så ikke laves om? Det er en nærliggende og yderst velafprøvet løsning, men desværre ikke en model, der kan anvendes mere. Jeg behøver ikke finde mig i , at mine kønsfæller defineres som værende bagud, jeg behøver ikke dukke hovedet fordi Trine Gregorius forsøger at latterliggøre det, kvinder blandt meget andet tænker på og interesserer sig for, f.eks. Moder jord, familie, hjem, deltidsarbejde. "Vi lever i den totale pufærmetid", raser hun. Hvorfor dog bruge et så totalt upræcist ord for det, der faktisk foregår? Spørg Overpræsidiet - de vil sige, vi lever i en total skilsmissetid, spørg Stressforskningsinstituttet, de vil sige, vi lever i en total stresstid (måske er det en af grundene til, at kvinderne har fokus på det, de har?).

 

Jeg kan kun notere mig, at det foreslås at kvinder giver sig til at læse nogle flere aviser og se noget mere tv-avis samtidig med at faktum er, at flere kvinder end mænd ser tv-avis, samtidig med at faktum er, at den typiske aftenskolebruger er kvinde, samtidig med at faktum er, at en avis som WA, der vel om nogen beskæftiger sig med politik, historie etc., har en læserskare, der bortset fra 0,4 % er fuldstændig ligeligt fordelt mellem kvinder og mænd.  Jeg kan kun notere mig, at mænd læser aviser i større omfang end kvinder, samtidig med at faktum er, at den frie tid, der er til rådighed til, f.eks. at læse aviser, for kvindernes vedkommende i langt højere grad end mændenes bliver brugt til at sørge for hjemmet, børnene, madlavningen, vedligeholdelse, indkøb etc. Og jeg kan notere mig, at nok har mænd større paratviden om f.eks. historie, men åbenbart kniber det med at sætte samme historiske viden ind i en sammenhæng, således at det huskes, at det er mindre end 90 år siden, kvinderne overhovedet fik retten til en stemme, og dermed den første spæde mulighed for at få nogen form for indflydelse i politik (og det er stadig spædt. Sidst, Fogh Rasmussen udnævnte ministre var der så vidt jeg husker 5 kvinder og 13 mænd udnævnt. Kaster man et blik på en foto af f.eks. EU's regeringschefer er billedet endnu mere skævt). Ser man sammenhængen vil man også huske, at det dårligt er mere end en generation siden, kvinder generelt set fik adgang til og dispositionsret over egne økonomiske midler, og ikke længere behøvede lade sig tildele nålepenge. Endelig vil man huske, at i det omfang, mennesker har rejst og udforsket geografien, så var det indtil for ganske nylig først og fremmest mændene der havde muligheden, mens kvindernes eventuelle initiativer i den retning blev bremset. De blev holdt hjemme for at tage sig af gamle forældre, søskendes småbørn, eller bare af deres søskende. Disse fakta, denne historie, skal kvinders interessefelter også ses i lyset af. Men det sker kun i meget ringe omfang i artiklen. I stedet betegnes kvinder som værende bagud, anses for dumme, opfordres til "selv at tage ansvar".

 

Men jeg køber den ikke mere. Det, der trænger til at blive lavet om er holdningerne, ikke kvinderne. Kvinder har i årtier ikke bestilt andet end at tage ansvar, udvikle sig, fagligt såvel som menneskeligt og afhjælpe de mangler som århundreders forment adgang til den traditionelle videnverdens institutioner nødvendigvis må komme til at medføre. Vi er på vej, vi gør det godt, og vi rykker hele tiden. Det er for sent at bilde mig ind, at det er vigtigere at vide hvem der vandt Tour de France i 1997 end det er at kende grundbestanddelene i en franskbrødsdej, vigtigere at vide, hvornår det var D-dag end at vide, hvornår ens bedste ven har fødselsdag, vigtigere at vide hvor Brennerpasset ligger end at vide, hvor kassen med julepynt befinder sig. Det er fuldstændig lige vigtigt.

 

Det er åbenbart stadig ikke paratviden at kvinder og mænd indtil et vist niveau er dybt forskellige, har en dybt forskellig historie, referenceramme og kulturel rolle. Det skal naturligvis anerkendes, respekteres og vurderes i forhold til de præmisser det enkelte køn har haft som sit udgangspunkt, i stedet for at blive forsøgt presset ind i en ramme, udelukkende skabt på det andet  køns præmisser. Det var sådan, man gjorde i det 20. århundrede. Men det 21. århundrede er begyndt, og kvinderne skal have plads på egne betingelser. Nu.  

Til forside

Bevidsthed.nu - Fynsvej 75, 3. tv. -  6000 Kolding - Tlf. 23 66 83 76 - info@bevidsthed.nu   cvr 2883 4551