Når det alternative bliver til det normale - Indlæg i Jyllands-posten 19. juni 2009

INDBLIK den 14. juni fortæller om sexologen Joan Ørting og hendes forretning, og i den forbindelse er repræsentanter fra det etablerede system hidkaldt for at kommentere hendes og ligesindedes aktiviteter. Det gør de glad og gerne. Taler nedladende om ”sexologer i underholdningsbranchen”, taler om manglen på ”tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund”, beklager sig over ”et endeløst kor af letbenede mediesexologer”. Bruger udtryk som ”popsmarte råd”. Om nogen form for anerkendelse er der ikke tale, selv om den pågældende kollega indiskutabelt bidrager med noget, der bliver brugt af rigtig mange.

 

Hvad er der på færde her? Hvoraf kommer syrligheden?

 

I det almindelige erhvervsliv ville de fleste holde sig for gode til at (ned)vurdere en kollegas virksomhed og faglige grundlag offentligt, men når vi bevæger os på den slagmark, hvor De Etablerede og De Alternative mødes, så er det noget andet. Så dukker ældgamle mekanismer frem, og respekten ophører.   

 

Den syrlighed, vi ser, er resultatet af en ur-angst for det ukendte, og den angst har mange forklædninger. Den er også resultatet af en angst for at miste, og af manglende sund selvfølelse. Havde De Etablerede været store nok, havde de afholdt sig fra nedvurdering. De havde i stedet fremhævet de styrker, deres egen baggrund og indfaldsvinkel vitterlig har, og så i øvrigt rost De Alternative for at bidrage med flere indgangsvinkler til den samme problematik. Havde De Etablerede ikke været så bange for at skulle afgive deres videnmonopol ville de med nysgerrighed være gået ind i en dialog hvor de kunne have fået udvidet deres egen begrebsverden, og omvendt måske have tilført de Alternative noget af deres viden. Sådan er det ikke.

 

Hvis det ikke var fordi den tilgang til noget ukendt er så lammende for udviklingen så kunne vi andre være ligeglade. Men den holdning medvirker til at sætte Danmark tilbage, og det angår alle.

 

I takt med, at produktion af fysiske varer flyttes ud af landet, kunne man godt få den tanke, at der så i stedet bliver plads til de ”psykiske varer”. Man kunne få den tanke, at det måske ikke kun er udvikling af teknologi, men også udvikling af mennesker, vi skal leve af herhjemme. Mulighederne er der i hvert fald, men skal de udnyttes, så kræver det andre boller på holdningssuppen.

 

Så kan det ikke nytte, at den etablerede verden stiller sig bedrevidende an og håner dem, der gør tingene på en anden måde. Det er svært at skulle afgive et videnmonopol, men ikke desto mindre har De Etablerede en udfordring i at erkende, at deres patent er udløbet. Det Alternative er ved at være så normalt, at det i længden ikke giver mening at benævne det sådan. De Etablerede må forvandle modstand til interesse, imødekommenhed, nysgerrighed og åbenhed overfor nye måder. Joan Ørting har levet sig til sin viden. Hun har selv betalt hver en krone af sin uddannelse. Den klassiske måde har været at læse sig til viden og lade andre betale, så det er forståeligt, at hendes måde forekommer mærkværdig. Men det gør den ikke ringere, ikke mindreværdig. Det gør den bare anderledes.

 

Og der er hårdt brug for anderledes tilgange og måder, i et kvalificeret samspil med etableret viden. Kun på den måde kan man flytte noget i konstruktiv retning.  

 

Til forside

Bevidsthed.nu - Fynsvej 75, 3. tv. -  6000 Kolding - Tlf. 23 66 83 76 - info@bevidsthed.nu   cvr 2883 4551