Skræmte mænd i bestyrelsen - læserindlæg i Politiken 27. februar 2007

Professor Michael Møller bekæftiger sig i sin analyse i Pol den 20.2. med årsagerne til  den store overrepræsentation af mænd i bestyrelser og på direktionsposter.  At den kan skyldes, at mændene holder kvinderne ude mener proff.  Møller man skal være forsigtig med at pege på, selv om han medgiver, at diskrimination kan være en mulig forklaring.

 

Hovedparten af spaltepladsen bruges imidlertid til at pege på kvindernes mangel på risikovillighed som en forklaring på, hvorfor de er underrepræsenteret. Det vil sige, at hvis kvinder var lige så risikovillige som mænd  (og dermed jo lignede mænd noget mere) ville de have større mulighed for at sidde med ved bordet.  

 

Helt absurd konkluderer analysen bla., at underrepræsentationen ”skyldes nok ikke kun diskrimination, men også kvindernes mere fornuftige indstilling til risiko og mindre selvovervurdering”. At disse kendetegn skulle udgøre en hindring for at kunne indgå i en  bestyrelse/direktion er svært at se.  

 

Afslutningsvis anføres det, at en målsætning om ligelig repræsentation i erhvervslivet er lige så problematisk som en målsætning om ligelig repræsentation blandt lottomillionærer og fængslede (hvor mænd også dominerer).

 

At sidestille andelen af repræsentanter i virksomhedsbestyrelser med andelen af lottomillionærer eller fængslede er at blande æbler og pærer, og blandingen tjener til at skjule det fakturm, at det egentlige emne er magtdeling. Om kvinder vil stjæle fra andre eller spille lotto er noget, de selv kan afgøre. Men om de kan få plads i en bestyrelse eller en direktion er noget andre (oftest mænd) afgør.

 

Jeg bemærker, at en målsætning om at dele magt ligeligt opfattes som problematisk. Kvinderne holdes netop ude, fordi det er problematisk for mændene at skulle dele magten med dem, og tak for at levere beviset selv, proff. Møller, i artiklen siges det ligeud.

 

Skriv nu den artikel, der ser på mænds manglende risikovillighed som en forklaring på den store overrepræsentation af mænd i bestyrelser og på direktionsposter. Mænds manglende villighed til at risikere deres status og magtposition, manglende villighed til at risikere at få udvidet og udfordret deres holdninger og løsningsmåder, og manglende villighed til at risikere at møde kvindelighedens eget udtryk.

Til forside

Bevidsthed.nu - Fynsvej 75, 3. tv. -  6000 Kolding - Tlf. 23 66 83 76 - info@bevidsthed.nu   cvr 2883 4551