Strafferammen skal udnyttes i grove voldtægtssager - læserbrev i BT 27. august 2005

Så blev der afsagt dom i voldtægtssagen, hvor en overfaldsmand trak sit offer gennem Københavns gader og forbrød sig mod hende flere gange.

 

I forhold til andre voldtægtsmænd fik han en hård straf – seks års fængsel. Men han var indstillet til dom efter en paragraf, der åbner mulighed for at idømme op til 12 års fængsel. Han slap imidlertid billig og fik kun seks år. Seks års fængsel for en forbrydelse der omfatter: 3-dobbelt voldtægt, dødstrusler samt vold.

 

Jeg oplever det krænkende for retsbevidstheden, at domstolene i voldtægtssager er så tilbageholdende med at tage de strafferammer i anvendelse, som Folketinget har vedtaget og oven i købet skærpet for ganske få år siden. Hvorfor er den strengeste straf ikke tage i anvendelse i en så utrolig grov sag? Og endelig: Hvad synes dommerne mon, der skal til, før det vil være relevant at tage maksimumstraffen, eller blot noget, der ligner i anvendelse?

Til forside

Bevidsthed.nu - Fynsvej 75, 3. tv. -  6000 Kolding - Tlf. 23 66 83 76 - info@bevidsthed.nu   cvr 2883 4551